Tělo

Plastická operace stehen a paží, liposukce, plastická operace břicha - Abdominoplastika.
P
P

Plastická operace stehen a paží

Co je operace stehen a paží?

Plastika paží nebo stehen je zákrok, při kterém se řeší nedokonalosti končetin zejména kvůli ztrátě elasticity končetin. Postupem věku vždy dochází ke ztrátě elasticity kůže a postupnému úbytku svalové hmoty a tím kůže paží a stehen povoluje a začíná být povislá. Jak jsme již zmiňovali, k plastické operaci paží a stehen přistupujeme až tehdy, kdy je kůže již trvale povolená a jiné řešení již nepřináší žádný efekt.

Problém může být následně s jizvami. Operační řezy a následné jizvy jsou vedeny na vnitřní straně paží nebo stehen mezi horní a dolní skupinou svalů paže podélně. Jedná se tedy o poměrně dlouhou jizvu v oblasti, kde hojení jizev nebývá příliš příznivé, protože kůže je zde jemná a při pohybu je pod tahem. Proto je třeba si uvědomit, že jizva zde bude vždy patrná. Nejvíce viditelná je samozřejmě v prvních týdnech po operaci paží, ale i po stabilizaci bude jizva při zvednutí paže více či méně viditelná dle typu individuálního hojení jizev.

Co dělat před operací?

Před vlastním zákrokem provede chirurg přesné vyměření a nákres rozsahu přebytečné kůže, která bude odstraněna.

2-3 týdny před plastickou operací paží by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin či jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou).

Jak probíhá operace?

Operace se provádí v celkové anesteziitrvá cca 3-4 hodiny. Řezy vedenými dle předoperačního nákresu je odstraněna přebytečná kůže a event. pokud je třeba i nadbytečná tuková tkáň. Po odstranění valů z oblasti vnitřní strany paží a stehen je jizva umístěna podélně na její vnitřní ploše.

Bezprostředně po zákroku jsou operované plochy zkomprimovány elastickými návleky. Pacientka zůstává hospitalizována na lůžku většinou 2 noci. Ztráta tekutin při operaci je v pooperační době hrazena nitrožilní infuzí.

Druhý den ráno je proveden první převaz a další den je pacientka propuštěna do domácího ošetření. Vhodné je zajistit si odjezd do místa bydliště osobním vozem (event. taxi), pokud možno s doprovodem.
Nutno upozornit, že více či méně rozsáhlé podkožní krevní podlitiny provázené bolestivostí a přechodnou ztrátou citlivosti v operovaných místech patří k běžnému pooperačnímu průběhu. Návrat citlivosti kůže je otázkou několika týdnů.

Pooperační období

Pacientka musí po operaci několikrát za den ujít několik kroků(prevence embolie) a pravidelně chodit na kontrolu po dohodě s lékařem. Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 10-14 dnech po operaci paží.Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1-2 měsících dle rozsahu zákroku a stavu hojení. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, před intenzivním sluncem by jizvy měly zůstat chráněné oblečením 2-3 měsíce.

Veškeré stehy jsou odstraněny 10.-14. den po operaci. Týden až dva týdny po operaci je kompresivní prádlo snímáno jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. K docílení hladkých a měkkých jizev je nutné asi 2 týdny po operaci několikrát denně provádět tlakové masáže podle instrukcí operatéra po dobu zhruba 6-8 týdnů. Návlek je třeba nosit 6-8 týdnů po operaci zejména přes den při pohybu a zátěži. Po 3 měsících od zákroku se pacient dostaví na poslední kontrolu.

Efekt operace je dlouhodobý a nedojde-li k podstatným váhovým změnám, není třeba operaci opakovat. Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Pacient/ka by proto neměl/a kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!

P
P
P

Liposukce

Co je liposukce?

Liposukce je chirurgický výkon, při kterém se mechanickou cestou odstraňuje přebytečný tuk z určitých lokalit. Je nutno míti na paměti, že liposukce neřeší problém s obezitou. Liposukce je metoda tzv. Bodyconturingu (tvarování postavy). Liposukce také není vhodná pro redukci podkožního tuku na velkých plochách, kde není vytvořen tukový polštář (přední strana stehen, lýtka, nadbřišek, záda apod.), protože na kůži mohou v takovém případě vzniknout nepravidelné nerovnosti, které se pak obtížně odstraňují.

Kvalita, kontraktilita a elasticita kůže je rovněž velmi důležitá pro výsledný efekt, při nedostatečné elasticitě a kontraktilitě, které se snižují s věkem, může zůstat kůže po výkonu povolená a povislá, proto je třeba zvážit i rozsah výkonu úměrně věku.

Pro liposukci jsou vhodné zejména partie boků, podbřišek, stehna v oblasti kyčelního kloubu a pod hýžděmi a vnitřní strany kolen. Je nutno uvést, že celkové množství tuku, odsáté během jedné operace by nemělo přesáhnout 2000-3000 ml (dle celkové tělesné hmotnosti), z důvodů možných komplikací celkového zdravotního stavu. Liposukci lze provádět opakovaně.

Optimální věkové rozmezí pro tento typ zákroku je 18-35 let. Horní hranice není samozřejmě pevná a záleží na konkrétním stavu pacienta zejména kvalitě kůže. Někdy je potřeba kombinovat liposukci s odstraněním přebytečné kůže. Množství odsátého tuku je taky individuální. (V některých případech není možné odsát všechen tuk – vše po dohodě s chirurgem na konzultaci.)

Jak zákrok probíhá?

Samotná liposukce trvá individuálně, v závislosti na objemu výkonů a je prováděna v celkové anestezii po předchozím důkladném vyměření a nákresu oblastí, ze kterých bude tuk odsáván.

Principem operace je nejprve napuštění tukové tkáně speciálním roztokem a poté speciální liposukční kanylou se mechanicky odstraní příslušné množství tuku z dané lokality.

Operační řezy jsou dlouhé asi 10 mm a jsou vedeny v místech co nejméně viditelných (např. na bocích v místě, kde budou kryty spodním prádlem, dále v rýze pod hyžděmi, v podkolení ohybové rýze apod.). Bezprostředně po zákroku je nasazeno kompresní prádlo.

Pacientka zůstává hospitalizována na lůžku do druhého dne do rána. Ztráta tekutin při operaci je v pooperační době hrazena nitrožilní infuzí. Druhý den ráno je proveden první převaz a pacientka je propuštěna do domácího ošetření.

 

Co bude následovat po propuštění?

Nutno upozornit, že více či méně rozsáhlé podkožní krevní podlitiny provázené bolestivostí a přechodnou ztrátou citlivosti v operovaných místech patří k běžnému pooperačnímu průběhu. Návrat citlivosti kůže je otázkou několika týdnů.

Do vyjmutí stehů 7.-10. den po operaci doporučujeme klidový režim, chůze by měla být omezena jen na nejnutnější potřebu. V případě nedodržení klidového režimu může dojít k otoku dolních končetin a teplotám. Během prvního měsíce po operaci je návlek snímán jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. K docílení hladkých operovaných ploch je nutné asi 2 týdny po operaci provádět několikrát denně masáže válečkováním operovaných ploch podle instrukcí operatéra po dobu zhruba 3 až 4 týdnů. Návlek je třeba nosit do 2. měsíce po operaci zejména přes den při pohybu a zátěži. Po 3 měsících od zákroku se pacient dostaví na poslední kontrolu.

Po této době již lze hodnotit míru úspěšnosti provedené operace a efekt zůstává již trvalý. Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Kouření výrazně zpomaluje proces hojení. Pacient by proto neměl kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!

P
P

Plastická operace břicha – Abdominoplastika

Co je operace břicha - Abdominoplastika?

Operace břicha se provádí z důvodu problému povislé kůže a povolené břišní stěny, jak tomu bývá nejčastěji po těhotenství nebo výrazném zhubnutí. Součástí plastiky břicha je nejenom odstranění přebytečné povislé kůže, ale i zpevnění břišní stěny sešitím rozestoupených přímých břišních svalů – zpevní rozestoupené svaly stěny břišní, sníží podkožní tukovou vrstvu a odstraní nadbytky kůže.

Abdominoplastika přináší dobré vzhledové i funkční výsledky, ale za cenu jizev, nutných k redukci přebytečné kůže.

Co se týká věku, kdy lze tento zákrok provádět, určuje horní věkovou hranici dobrý zdravotní stav. Cílem plastické operace břicha je nejenom dobrý vzhledový a funkční výsledek, ale i zastavení procesu dalšího povolování břišní stěny.

Jak operace probíhá?

Operace je prováděna v celkové anestezii. Zákrok trvá 2-3 hodiny. Doba hospitalizace po operaci je zpravidla 2 dny. Jizva vede těsně nad ochlupením v celé šíři mezi oběma kyčelními kostmi. Je umístěna tak, aby byla pokud možno v celé délce kryta spodním prádlem. Tato jizva časem bledne, ale vždy zůstává a její kvalita je individuální. Malá okrouhlá jizva je i kolem pupku, která vznikne po přesazení pupku do nové pozice. O jiném umístění jizvy je pacient informován u konzultaci s lékařem.
Po operaci dostáváte speciální prádlo či břišní elastický pás.

Co bude následovat po propuštění?

Po propuštění je nutný klidový režim v domácím ošetření 7 až 10 dní, stehy nevstřebatelné jsou odstraněny 10.-14. den po operaci a převazy probíhají individuálně dle domluvy s plastickým chirurgem.

Plná fyzická zátěž přichází v úvahu po postupné rehabilitaci asi po 6 týdnech. Pocity tahu a porušení citlivosti v operovaných místech jsou běžným průvodním jevem a po několika týdnech se upraví.
Jizvu v podbřišku, která je nevyhnutelná, lze pomocí tlakových masáží postupně změkčovat a rozmasírovat. Během času také tato jizva postupně vybledne.

Efekt plastické operace břicha je dlouhodobý a nedojde-li k podstatným váhovým změnám, není třeba operaci opakovat. U výrazné vrstvy podkožního tuku, kdy jsou vytvořeny i výrazné tukové polštáře na bocích, je někdy vhodné s odstupem několika týdnů doplnit plastickou operaci břicha liposukcí těchto lokalit, čímž je dosaženo opravdu výborných celkových efektů.

Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Kouření výrazně zpomaluje proces hojení. Pacient by proto neměl kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!

Komplexní a profesionální
chirurgické zákroky

Odbornost a profesionalita

Kvalitní a bezpečné materiály

Osobní konzultace i v cizích jazycích

Výborná pooperační péče