Prsa, dekolt

Profesionální chirurgické zákroky – zvětšení, zmenšení, modelace prsů a gynekomastie.
P

Operace zvětšení prsů – Augmentace

Co je operace zvětšení prsu – augmentace?

Augmentace prsů je operační zvětšení poprsí silikonovým implantátem. Na naší klinice se nejčastěji používají implantáty zn. NagorPolytech (ale také odlehčené Polytech B-lite). Zvětšení prsou pomocí implantátů je velmi efektní operací u žen s nedostatečně vyvinutými prsy nebo v případě úbytku tuku a žlázy prsů, jak tomu bývá po kojení nebo zhubnutí.

Augmentace je možné využít i při řešení problému povislých prsou nebo stranové asymetrie prsů. Tento zákrok je zvláště v poslední době často vyhledáván pro efekt, který pomůže zvýšit sebevědomí většině žen s těmito problémy. Augmentace je prováděna u každé klientky individuálně podle dohody s lékařem. Implantáty se mohou vkládat zcela nebo i částečně pod sval, dále pod žlázu a to podprsní rýhou či dvorcem.
Pokud jsou však prsy příliš povolené, je třeba provést augmentaci spojenou s modelací prsu.

Implantátů pro augmentaci máme celou řadu. Základní rozdělení je na kulatéanatomické. Druh a tvar implantátu s Vámi vybere lékař po konzultaci. Při konzultaci vždy se svým lékařem daný způsob vložení a uložení detailně proberete a budete seznámena se způsobem operace, možnými komplikacemi a pooperační starostlivosti.

Jak probíhá operace?

Operace je vždy prováděna v celkové narkóze a časově zabere cca 1-2 hodiny dle způsobu operace (vložení a uložení). Dle zvyklostí operatéra lze implantát vložit buď z tzv. periareolárního řezu (kolem bradavky) nebo z podprsní rýhy, kam se implantát vkládá. Implantát lze uložit přímo pod žlázu, pod sval (zcela, nebo částečně). Po zákroku je klientce nandána kompresní podprsenka, kterou je ideálně nosit 6-8 týdnů.

Pooperační péče

Standardní doba pobytu na klinice je cca 24 hodin. 5 až 10 dní po zákroku zvětšení prsou se pacientka dostaví na kontrolu, při které jsou jí odstraněny stehy. Do té doby by měla pacientka dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže – hlavně nic nezvedat a hodně odpočívat. Do běžného režimu se pacientka může pří nekomplikovaném průběhu postupně zařazovat již od druhého pooperačního týdne.

Pacientka je také poučena o masážích (pomalé krouživé pohyby), které jsou důležité jako prevence vytvoření vazivového pouzdra kolem implantátů a zároveň slouží k dobrému rozložení implantátů pod žlázou a tím i přirozenému tvaru prsou. Za tvarově stabilizované můžeme prsa pokládat nejdříve za 2-3 měsíce. Další kontroly jsou pak individuálně domluveny s operatérem.

Aktivnější pohyb horních končetin, zejména pohyb vzhůru, je možný postupně do 1 měsíce. Plná fyzická zátěž a ev. sportování je však možné asi po 3 měsících, podle hojení a stabilizace uložení implantátů. Pak je již možná veškerá zátěž bez omezení.

S odstupem půl roku se doporučuje zahájit pravidelné kontroly v prsní poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 35 let věku. Rekonvalescence však je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v dodržování pooperačních pokynů.

Pacientka by neměla kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací! Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra. Nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.

P

Zmenšení prsů – Redukce

Co je redukce prsů?

Plastika uší řeší problematiku vrozených odchylek tvaru ucha, převážně tzv. odstálých boltců, event. tvarových deformací reliéfu boltce (vrozených nebo poúrazových). Dalšími vadami mohou být i různé tvarové výrůstky chrupavky nebo kůže, které narušují oblou a plynulou linii okraje ucha nebo ušního lalůčku. I toto je možné při otoplastice upravit. Ušní boltce se obvykle nevyvíjejí zcela symetricky, proto jsou časté mírné tvarové i velikostní asymetrie. Plastika uší se proto provádí bud’ na jednom, nebo na obou boltcích, v různém rozsahu v závislosti na místním nálezu.
Dolní věková hranice pro provedení plastiky uší je u dětí kolem pátého roku věku, doporučujeme před začátkem školní docházky. Chrupavka boltců je u dětí relativně měkká a poddajná, takže tvarování chrupavky je snadnější a hojení probíhá bez výraznějších bolestí. V dospělém věku je nutné chrupavku obvykle pevněji fixovat a vzhledem k dosti velké četnosti nervových zakončení je fixace chrupavky a tlak na boltec v obvazu vnímán více bolestivě a zejména v prvních dnech je třeba bolestivost tlumit analgetiky. Jinak horní věková hranice pro plastickou operaci uší je dána pouze celkovým zdravotním stavem. Do osmnácti let pacienta je možné otoplastiku provést jen se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta.

Co dělat před zákrokem?

2-3 týdny před zmenšením prsou by měly být vysazeny léky zvyšující krvácivost.

Určitě by měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkózy, jednak z důvodu zásahu do prsní žlázy.

Mammologické vyšetření prsů doporučujeme provádět vždy u žen nad 35 let, u žen po opakovaném těhotenství a kojení nad 30 let a u všech žen při jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.

Jak operace probíhá?

Zmenšení prsou se provádí v celkové anestezii. Operační řezy jsou vedeny dle předchozího vyměření a nákresu, které se provádí před operací ve stoje, aby byl dobře vyhodnocen potřebný posun a zpevnění prsou.

Nadbytečná kůže prsu se odstraní tak, aby bylo zachováno podkoží a žláza. Po té se dle typu modelační operace uvolní řezem žláza tak, aby bylo možno provést její zmenšení, modelaci a posun dvorce. Dále se provede sešití a modelace žlázy vnitřními vstřebatelnými stehy a následně i sešití podkoží a kůže. K tomu používáme rovněž vstřebatelné stehy, které dlouhodobě podporují pevnost jizvy při hojení. Nakonec se přikládá podložený elastický obvaz.

Doba provedení zmenšení prsou je obvykle 2-3 hodiny dle rozsahu operace. Po zákroku je pacientce nasazena kompresní podprsenka.

První převaz je proveden druhý den po operaci, další obvykle 5.-7. den. Celkový obvaz hlavy je sejmut 14. den po operaci, kdy jsou také odstraněny stehy za boltcem, pokud byl použit nevstřebatelný šicí materiál. Po sejmutí obvazu je třeba umýt vlasy, které pak myjeme denně po dobu několika dnů, nejlépe dětským šampónem. Další 2 až 3 týdny doporučujeme chránit boltce na noc šátkem nebo čelenkou. Pacienta by také neměla znepokojovat snížená citlivost boltců, která může přetrvávat i několik týdnů. Z tohoto důvodu je nutné chránit uši před chladem, obzvláště v zimních měsících. Doporučujeme také asi měsíc po operaci se vyvarovat prostředí se zvýšeným rizikem infekce, jako je například koupání ve veřejných bazénech nebo rybnících.

Do běžného režimu se pacient může zapojit již po sejmutí obvazu, ale zvýšená fyzická zátěž při sportu je možná až po 3 až 4 týdnech od operace. Výše uvedené údaje a doporučení vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů.

Kouření výrazně zpomaluje proces hojení. Pacient by proto neměl kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!

Pooperační péče?

Hospitalizaci po zmenšení prsou doporučujeme 2 noci, pokud je průběh standardní, 3.den je pacientka propuštěna do domácího ošetřování.
Zejména první dny po operaci je třeba dodržovat klidový režim, zejména omezit pohyby horních končetin v ramenním kloubu směrem vzhůru (aktivuje pohyb prsního svalu).

Kožní stehy se většinou odstraňují 7.-10. den po operaci, vnitřní stehy se vstřebávají několik týdnů. Přechodně se může objevit snížená citlivost části kůže prsů a dvorců, která se postupně obnovuje a stabilizuje se obvykle do 3–6 měsíců po zmenšení prsou. Za tvarově stabilizované můžeme prsa pokládat nejdříve za 2-3 měsíce po operaci.

Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 10–14 dnech po zákroku. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1-2 měsících dle rozsahu zmenšení prsou a stavu hojení. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, jizvy by měly zůstat chráněné oblečením či plavkami nejméně 3 měsíce.

Rekonvalescence je však individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace. U žen nad 35 let věku doporučujeme s odstupem 6-12 měsíců od operace zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně dle místa bydliště.

P
P

Modelace prsů

Co je operace modelace prsů?

Modelace prsou je operace, kterou lze zlepšit tvar prověšených povislých prsů. Přináší dobré výsledky ve smyslu tvaru prsů, avšak za cenu jizev, vznikající po redukci přebytečné kůže.

K modelaci prsou event. ke zmenšení prsou přistupujeme obvykle po výraznějším povolení prsní žlázy provázené výrazným snížením elasticity kůže. Nejčastěji tomu bývá po těhotenství a kojení nebo výrazném zhubnutí. Modelace prsů může být spojena zároveň se zvětšením prsů implantáty, tzv. Augmentace s modelací, při které dochází jak ke zvětšení, tak modelaci prsou – dosažení skvělého výsledku a velikosti. Tento zákrok se bohužel neobejde bez posunu dvorce, s tím souvisí vznik jizvy po obvodu dvorce, poté jizva vede kolmo dolů a při větším roztahu ještě do podprsní rýhy (tzv. kotva) .

Co dělat před operací?

2-3 týdny před modelací prsou by měly být vysazeny léky zvyšující krvácivost. Určitě by měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkózy a jednak z důvodu zásahu do prsní žlázy.

Mammologické vyšetření prsou doporučujeme provádět vždy u žen nad 35 let, u žen po opakovaném těhotenství a kojení nad 30 let a u všech žen při jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.

Jak operace probíhá?

2-3 týdny před modelací prsou by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost. Určitě by měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkózy, jednak z důvodu zásahu do prsní žlázy.
Mammologické vyšetření prsou doporučujeme provádět vždy u žen nad 35 let, u žen po opakovaném těhotenství a kojení nad 30 let a u všech žen při jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.

Pooperační péče

Délka pobytu na klinice závisí na metodě a celkovém stavu klientky. Běžná doba hospitalizace činí 1-2 dny. Následující den ráno po operaci se provádí převaz, odstraňují se drény a je-li operační rána i celkový stav stabilizovaný, může být pacientka propuštěna s celkovým obvazem prsů a kompresní podprsenkou do domácího ošetření.

První dny po operaci je nutné dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže, zejména zátěže horních končetin. Stehy odstraňujeme většinou dva týdny po operaci. Pacientka po tomto výkonu nosí elastickou podprsenku sportovního typu. Další kontroly jsou prováděny individuálně, minimálně do třech měsíců po operaci, kdy již by měl být i tvar prsů stabilizován.

Do běžného režimu se pacientka může při nekomplikovaném průběhu zařadit po 2 týdnech od operace, avšak plná fyzická zátěž je možná až po 2-3 měsících, v závislosti na hojení a rekonvalescenci. S odstupem půl roku se pak doporučuje zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 35 let.

Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta. Pacient by proto neměl kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací! Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra. Nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.

P

Gynekomastie

Co je gynekomastie?

Při gynekomastii jsou odstraněny prsní žlázy u mužů. Prsní mléčné žlázy jsou přítomny i u mužů, ale vlivem mužských hormonů nedochází k jejich rozvinutí a růstu. Různými vlivy, které mění poměry hormonálních hladin u muže, dojde v některých případech k růstu mléčné žlázy. Často to bývá spojeno s obezitou, kde se ke zbytnělé žláze ukládá i tuk. Ke zbytnění a růstu žlázy může docházet prakticky v kterémkoli věku.

Co dělat před zákrokem?

Pokud je zbytnění prsní žlázy u mladších mužů a v kratším časovém úseku, určitě by mělo být provedeno vyšetření endokrinologem, nejedná-li se o onemocnění s tím související.

K chirurgickému řešení přistupujeme, je-li prsní žláza dlouhodoběji zvětšená a není-li prokázáno s tím související onemocnění, nebo pokud je již celkový zdravotní stav stabilizován. To platí i v případech obezity, kdy by váha měla být snížena a stabilizována.

2-3 týdny před operací gynekomastie by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin či jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). Mammologické vyšetření prsů doporučujeme provádět vždy u většího objemu žlázy, při změně tvaru nebo deformaci prsu, nebo po jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.

Jak probíhá operace?

Operace gynekomastie se provádí v celkové anestezii. Operační řezy jsou vedeny podle předchozího zhodnocení rozsahu operace s lékařem. Žláza se postupně odpreparuje od kůže a od prsního svalu a odstraní se. Nadbytečná kůže prsu se odstraní tak, aby bylo částečně zachováno podkoží pro výživu dvorce. Dále se provede sešití podkoží a kůže. K tomu používáme vstřebatelné stehy, které dlouhodobě podporují pevnost jizvy při hojení. Doba operace gynekomastie je obvykle 60-90 minut dle rozsahu operace.

Při operaci gynekomastie se musí odstranit celá prsní žláza, někdy je třeba doplnit zákrok liposukcí – odsátím tuku z podkoží v okolí žlázy. Operační řez je veden kolem dvorce, pokud se jedná o menší rozsah, stačí oblouk v dolní polovině dvorce, u větších rozsahů musíme provést i zmenšení kožního pláště prsu a řezy musí být cirkulárně kolem dvorce a někdy i svisle pod dvorec.

Co dělat po zákroku?

Po zákroku pacient leží na klinice zpravidla jednu noc. Druhý den po převazu a kontrole lékaře je propuštěn domů.

Zejména první dny po operaci je třeba dodržovat klidový režim, omezit pohyby horních končetin v ramenním kloubu směrem vzhůru (aktivuje pohyb prsního svalu). Elastický obvaz se ponechává většinou 4-5 dnů po operaci, další způsob fixace, masáže prsů a jizev i užívání kompresního elastického prádla určí lékař podle typu a rozsahu operace gynekomastie a stavu hojení.

Kožní stehy se většinou odstraňují 7-10 den po operaci gynekomastie, vnitřní stehy se vstřebávají několik týdnů. Přechodně se může objevit snížená citlivost části kůže prsů a dvorců, která se postupně obnovuje a stabilizuje se obvykle do 2-4 měsíců po operaci. Za tvarově stabilizovanou kůži a podkoží prsů můžeme pokládat nejdříve za 2-3 měsíce po operaci gynekomastie.

Do běžného režimu se pacient může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 10-14 dnech po operaci. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1-2 měsících dle rozsahu zákroku a stavu hojení. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, jizvy by měly zůstat chráněné oblečením nejméně 3 měsíce.

Rekonvalescence je však individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.

Komplexní a profesionální
chirurgické zákroky

Odbornost a profesionalita

Kvalitní a bezpečné materiály

Osobní konzultace i v cizích jazycích

Výborná pooperační péče