Hlava, obličej

Profesionální chirurgické zákroky čela, uší, víček, nosu, facelifting a Aptos.
P

Operace očních víček – Blepharoplastika

Co je operace víček - blepharoplastika?

Blepharoplastika neboli operace víček je chirurgický zákrok, při kterém dochází k odstranění nadbytku kůže víček a odstranění tukových váčků. Operovat můžeme horní či dolní víčka, nebo současně oboje, dle místního nálezu.

Medikace

Cca 4 dny před začít užívat AESCIN drg (volně prodejný preparát) 3×2 drg a pokračovat následně i po operaci (proti otokům).

V případě užívání ANOPIRINU, GODASALU – vysadit cca 3-4 dny před operací (poradit se u konzultace s lékařem).

V případě užívání WARFARINU – nutno se domluvit se svým lékařem a ev. nahradit nízkomolekulárním inj. Heparinem, ale v preventivní dávce, vysadit cca týden před operací.

Jak probíhá operace?

Zákrok se většinou provádí v místním znecitlivění, ale i v celkové narkóze. Samozřejmým předpokladem pro plastickou operaci víček je dobrý zdravotní stav klienta(ky).

Při operaci na horních víčkách je řez veden tak, aby výsledná jizva probíhala v přirozené ohybové rýze, na dolním víčku pak těsně pod řasami.

Operace trvá asi 0,5-1,5 hodiny, pacient pak s doprovodem a v tmavých brýlích odchází domů (pokud je výkon prováděn v místním znecitlivění) v případě výkonu v narkóze, pacient zůstává do druhého dne.

Co bude následovat po propuštění?

Doma si pacient po dvou hodinách pravidelně přikládá studené obklady. První týden po operaci je nutné spát ve zvýšené poloze nepředklánět se. Dále je nutné na noc oči s obklady dobře zavázat elastickým obinadlem tak, aby byly dokonale chráněny.

Otoky a krevní podlitiny se při důkladné pooperační péči postupně vstřebávají v průběhu prvního týdne. Na první kontrolu u domácího lékaře přichází pacient asi po 7-10 dnech, kdy jsou odstraněny stehy. Další kontroly následují dle stavu individuálně. Pacient se může zapojit do běžného režimu asi po jednom týdnu od zákroku. Narůžovělé jizvičky (zejména v zevní části jizvy na horním víčku) postupně blednou, zjemňují se, až nakonec prakticky vymizí.

Dva týdny po plastické operaci víček je třeba začít s tlakovými masážemi jizviček (inertní oční mast a jemný tlak na vlastní jizvu + jemný krouživý pohyb proti spodině), možno též použít speciální mast na bázi silikonu např. Strataderm, zde již bez tlakové masáže.

Ke sportování a zvýšené fyzické zátěži se pacient může vrátit po 2-3 týdnech. Tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence však je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta.

Kouření výrazně zpomaluje proces hojení a je třeba, aby každý pacient zvážil toto riziko. Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra.

Pooperační péče

1. Gelové Vaky (2 kusy nebo 4 menší)
Pro studené obklady: uchovávat v lednici, NIKOLI v mrazáku!!! (jinak hrozí riziko omrzlin kůže, tváří a čela – riziko zánětu dutin).
Chladit oči budete po dobu 3-4 dnů a jen přes den. Měnit je budete à 1-2 hodiny.

2. Černý čaj sypaný
Pro přípravu odvaru: budete ho skladovat v lednici (max. 2 dny – lepší je čerstvý).
Pro ošetření: odlijete trochu čaje do čisté misky, v ní pak namočíte kosmetické tampony nebo čtverce a lehce z nich vytlačíte přebytečnou tekutinu tak, aby byl tampón vlhký, ale neodkapával z něj čaj.

3. Kosmetické tampóny
Obklady: navlhčené přiložíte přímo na víčka, měnit à 1-2hodiny.

4. Gázové čtverce
K podložení gelových vaků: tyto čtverce vložíte mezi gelové vaky a kosmetické tampóny, jejich smyslem je podložení gelových vaků, aby tyto vaky nebyly položeny přímo na kůži, což by bylo nepříjemné.

5. Analgetika
K tlumení bolestí: obvykle stačí jen dostatečné chlazení víček, které snižuje bolest. Pokud toto chlazení nebude stačit, pak analgetika běžně dostupná: Ibalgin max. 4x-6x denně 1-2 tbl. (Pozor, pokud máte žaludeční potíže – vřed, gastritida nebo nesnášíte aspirin), Paralen, Panadol, Paracetamol: max. denní dávka 4,0 g, 1 tableta obsahuje obvykle 500 mg, tj. cca 8 tablet denně, obvykle v tomto dávkování: 3x až 4x denně 1-2 tbl. Opatrně, pokud máte potíže s játry nebo ledvinami.
V žádném případě nekonzumujte v tomto pooperačním období současně s analgetiky i alkohol.

6. Dětské savé papírové podložky, cca 5ks
K podložení hlavy: aby nedošlo k ušpinění polštáře či čalounění při spánku.

7. Maxitrol, oční kapky a oční mast
Jde o kapky nebo mast k prevenci tzv. ,,suchého okaʼʼ, kdy po operaci několik dnů slzná žláza produkuje méně slz.

!!!!Bez souhlasu operatéra nikdy neberte v žádném případě léky k lepšímu hojení, ikdyby je doporučil lékárník!!!!

P
P

Operace uší – Otoplastika

Co operace uší obnáší?

Plastika uší řeší problematiku vrozených odchylek tvaru ucha, převážně tzv. odstálých boltců, event. tvarových deformací reliéfu boltce (vrozených nebo poúrazových). Dalšími vadami mohou být i různé tvarové výrůstky chrupavky nebo kůže, které narušují oblou a plynulou linii okraje ucha nebo ušního lalůčku. I toto je možné při otoplastice upravit. Ušní boltce se obvykle nevyvíjejí zcela symetricky, proto jsou časté mírné tvarové i velikostní asymetrie. Plastika uší se proto provádí bud’ na jednom, nebo na obou boltcích, v různém rozsahu v závislosti na místním nálezu.

Dolní věková hranice pro provedení plastiky uší je u dětí kolem pátého roku věku, doporučujeme před začátkem školní docházky. Chrupavka boltců je u dětí relativně měkká a poddajná, takže tvarování chrupavky je snadnější a hojení probíhá bez výraznějších bolestí.

V dospělém věku je nutné chrupavku obvykle pevněji fixovat a vzhledem k dosti velké četnosti nervových zakončení je fixace chrupavky a tlak na boltec v obvazu vnímán více bolestivě a zejména v prvních dnech je třeba bolestivost tlumit analgetiky. Jinak horní věková hranice pro plastickou operaci uší je dána pouze celkovým zdravotním stavem. Do osmnácti let pacienta je možné otoplastiku provést jen se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta.

Jak zákrok probíhá?

Plastická operace uší se provádí v místním znecitlivění, ale i celkové anestezii. U odstálých boltců je operační řez, a tedy i výsledná jizva, veden na zadní straně boltce. Chrupavka ucha je po změkčení a modelaci přitažena a fixována stehy. Poté se sešije kůže za boltcem a ucho se vymodeluje speciálním obvazem po obvodu boltce.

Operace trvá zhruba asi hodinu a je ukončena celkovým obvazem hlavy. Pokud je zákrok proveden v místním znecitlivění, odchází pacient do domácího ošetření po operaci. Pokud se operace uskuteční v celkové anestezii, zůstává pacient hospitalizován do druhého dne do rána.

Co bude následovat po propuštění?

První dny po operaci by měl pacient pokud možno spát na zádech, čímž se zabrání výraznějším otokům a s tím související bolestivosti. Nedoporučuje se také fyzická zátěž. V prvních několika dnech po plastické operaci uší přetrvává individuálně mírná či větší bolestivost boltců, zejména u dospělých. Děti snáší pooperační průběh dobře, protože jemná a pružná chrupavka dětských boltců nezpůsobuje tak výraznou bolestivost. Dojde-li však k postupnému zvýraznění bolesti, otoku tváře nebo ke zvýšení teploty nad 38 °C, je potřeba dostavit se co nejdříve na kontrolu a převaz.

První převaz je proveden druhý den po operaci, další obvykle 5.-7. den. Celkový obvaz hlavy je sejmut 14. den po operaci, kdy jsou také odstraněny stehy za boltcem, pokud byl použit nevstřebatelný šicí materiál. Po sejmutí obvazu je třeba umýt vlasy, které pak myjeme denně po dobu několika dnů, nejlépe dětským šampónem. Další 2 až 3 týdny doporučujeme chránit boltce na noc šátkem nebo čelenkou. Pacienta by také neměla znepokojovat snížená citlivost boltců, která může přetrvávat i několik týdnů. Z tohoto důvodu je nutné chránit uši před chladem, obzvláště v zimních měsících. Doporučujeme také asi měsíc po operaci se vyvarovat prostředí se zvýšeným rizikem infekce, jako je například koupání ve veřejných bazénech nebo rybnících.

Do běžného režimu se pacient může zapojit již po sejmutí obvazu, ale zvýšená fyzická zátěž při sportu je možná až po 3 až 4 týdnech od operace. Výše uvedené údaje a doporučení vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů.

Kouření výrazně zpomaluje proces hojení. Pacient by proto neměl kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!

P

Operace čela

Co je operace čela?

Operace čela je zákrok, při kterém se vypíná kůže čela a je možné tak zvednout pokleslé obočí. Je možno ji provádět samostatně nebo v kombinaci s operací obličeje.

Co dělat před operací?

2-3 týdny před plastickou operací čela by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin či jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou).

Barvení vlasů není vhodné 7-10 dnů před operací, protože uvolňování vlasové barvy ztěžuje předoperační mytí a desinfekci vlasů.

K výkonu nesmíte mít na sobě make-up ani žádný krém.

Jak operace probíhá?

Operace se provádí v lokální nebo celkové anestezii po dohodě s lékařem. Při výkonu je řez veden obvykle hranicí vlasovou nebo mezi vlasy. Kůže je uvolněna od spodiny až k obočí, jsou přerušeny svaly čela, které se hlavní měrou podílejí na tvorbě vrásek na čele a při kořeni nosním.

Po operaci je obličej pokryt kompresním obvazem. Pokud je zákrok prováděn v celkové anestezii, pacient zůstává jednu noc na klinice, druhý den se provádí převaz a poté je v doprovodu propouštěn domů. Pokud je zákrok prováděn v lokální anestezii, pacient může jít po operaci hned domů.

Pooperační péče

Kontroly a převazy jsou plánovány po dohodě s lékařem individuálně podle potřeby.

Vlasy je možné mýt a sprchovat většinou 3 dny po operaci, otoky zejména horní poloviny obličeje jsou hlavním průvodním jevem této operace, někdy mohou být spojeny i krevní podlitinou v oblasti víček, kam se postupně z čela přesunují. Otokům se snažíme zamezit chladnými obklady, dodržováním relativního klidu a polohy na zádech při spánku.

Tlak elastické komprese a otoku v oblasti čela může někdy způsobovat bolesti hlavy a pocity na zvracení 1 -2 dny po operaci. Tyto bolesti je nutné tlumit medikamenty.

Stehy se odstraňují většinou 10-14 dnů po operaci, jizvy schované ve vlasové části nejsou nápadné a většinou není třeba další speciální péče o tyto jizvy. Úplný ústup otoku a vstřebání ev. podlitin je individuální, většinou však nepřesáhnou 2-3 týdny.

Návrat do běžného pracovního režimu je možný po 7-10 dnech, plná fyzická zátěž (sportování, cvičení apod.) po 3-4 týdnech. Pocity tahu a mírné poruchy citlivosti v operované oblasti jsou běžným průvodním jevem a samy se upraví po několika týdnech.

P

Operace nosu – Rhinoplastika

Co je operace nosu - Rhinoplastika?

Je to výkon zasahující do třech oblastí – psychické, estetické, funkční. Nos tvoří střed obličeje a spoluvytváří jeho charakter, proto zde pohled estetický úzce souvisí s psychikou. Navíc má nos i svou nezastupitelnou funkci jako čichový orgán a dýchací cesta.

Prvním krokem, který je třeba učinit je porada se zkušeným plastickým chirurgem. Ten se musí dozvědět, co pacient od výkonu očekává, a vysvětlit mu, co je možno provést a možné není a jaká rizika tato operace s sebou nese. Velmi důležitá je motivace pacienta, totiž jaké důvody jej k operaci vedou. Chirurg musí také posoudit zdraví pacienta, věk pacienta, a místní vyšetření hodnocení tvaru či deformace nosu, dýchání, kostry nosu a měkkých tkání, charakteru kůže. Až na základě celkového zhodnocení pak chirurg rozhodne, je-li operace vhodná či nikoliv.

Konečný výsledek operace se dá odhadnout vždy jen přibližně a pacient si musí být vědom rizik, souvisejících s touto operací, která jsou navíc individuální svým výskytem i rozsahem. Je třeba vědět, že operace nosu má, jako každý chirurgický zákrok, svá specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě operatéra.

Jak zákrok probíhá?

Vlastní operaci většinou provádíme v celkové anestezii. Celý zákrok se provádí přístupem z nosních otvorů (dírek), tedy bez jakýchkoliv vnějších jizev. Při plastické operaci nosu jsou uvolněny a modelovány měkké části nosu, chrupavka a nosní kůstky. Operace trvá asi 1,5-2,5 hodiny a je ukončena fixací nosu dlahou a přední tamponádou nosních dírek.

Provádí se také jen operace špičky nosu (tzv. měkký nos), ten se provádí v lokální anestezii a pacient je ihned po zákroku propuštěn domů.
Operace je první fáze, na kterou má chirurg přímý vliv.

Druhá fáze, kterou je proces hojení, je individuální záležitostí organismu pacienta a chirurg jí může ovlivnit jen nepřímo – svými instrukcemi a radami.

Jak operace probíhá?

Operace se provádí v lokální nebo celkové anestezii po dohodě s lékařem. Při výkonu je řez veden obvykle hranicí vlasovou nebo mezi vlasy. Kůže je uvolněna od spodiny až k obočí, jsou přerušeny svaly čela, které se hlavní měrou podílejí na tvorbě vrásek na čele a při kořeni nosním.

Po operaci je obličej pokryt kompresním obvazem. Pokud je zákrok prováděn v celkové anestezii, pacient zůstává jednu noc na klinice, druhý den se provádí převaz a poté je v doprovodu propouštěn domů. Pokud je zákrok prováděn v lokální anestezii, pacient může jít po operaci hned domů.

Pooperační péče

Po výkonu pacient zůstává na klinice 1-2 dny. Pooperační období je proces dlouhodobý a individuální u každého jedince. Nejdříve je možno hodnotit výsledek po 2-3 měsících po operaci a definitivně pooperační fáze končí za jeden rok.

Tamponádu si pacient vyndavá 3. až 4. den po operaci, do té doby je proto třeba dýchat ústy. Během těchto dnů by pacient měl mít dostatečný přísun tekutin, neboť dochází k rychlému vysycháním ústní sliznice. Týden po operaci je nutný klidový režim s častými studenými obklady očí. Otoky víček a podkožní barevné podlitiny patří k pooperačnímu průběhu a asi do 10 dnů zmizí. Po odstranění tamponády není také první dva týdny vhodné čistit nos smrkáním, ale je třeba několikrát denně čistit nos vlhkými vatovými tyčinkami.

7.-10. den po operaci se odstraňují vnitřní stehy a kontroluje se sádrová dlaha. Sádrovou fixaci odstraňujeme zhruba 14.-21. den po operaci. Kůže nosu i citlivá pleť obličeje pak potřebuje ještě několik dní k regeneraci.

Současně se sejmutím sádry vstupujeme do velmi důležité pooperační fáze hojení, kterou může chirurg již daleko méně ovlivnit. Jedná se zejména o hojení a jizvení hrotu a nadhrotové oblasti nosu, kde jizvení podkožních měkkých struktur může tvar nosu nepříznivě změnit a negativně ovlivnit dobrý výsledný efekt plastické operace. Jedná se o jizevnaté zbytnění této části nosu s výsledným bambulovitým nebo tupým hrotem nosu, někdy může dojít i k přitažení hrotu nosu k jedné straně apod. Tyto komplikace hojení nejsou sice časté, ale pokud k nim dojde, je velmi důležité, aby pacient přesně dodržoval chirurgovy pokyny a pečlivě prováděl tlakové masáže nosu, které ve většině případů tyto komplikace při hojení nosu úspěšně vyřeší.

I když je nos již první měsíc po operaci tvarově pěkný, může docházet ještě k občasným otokům (ráno, zvláště po spánku na břiše, nebo po námaze), k občasnému zčervenání nosu zejména při náhlé změně teploty, někdy i k mírné neprůchodnosti nosu způsobené přechodným otokem sliznice. Hojení vnitřních struktur nosu je záležitost dlouhodobá, k úplné stabilizaci operovaného nosu dojde po několika měsících. Tento poměrně dlouhodobý proces hojení však samozřejmě nevyřazuje pacienta z běžného života. Do běžného životního a pracovního rytmu se může zapojit po sejmutí sádry a sportování či větší fyzická zátěž je možná postupně po 6-8 týdnech po operaci.

Pacient by proto neměl kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!

P
P

Facelift

Co je Facelift?

Facelift je lifting obličeje a krku, který řeší problematiku projevů stárnutí. Jedná se o vypnutí kůže a podkožního aparátu obličeje a krku. Díky novým metodám v kosmetologii a korektivní dermatologii se velmi dobře daří zmírnit a oddalovat projevy stárnutí obličeje. Přesto facelift i v současné době patří stále k nejčastějším estetickým operacím, protože je-li správně načasován, jeho efekt je stále nejvýraznější a dlouhodobý.

Obecně nastává čas na Facelift kolem 40. roku života, ale tato záležitost je individuální. Facelift může být prováděn u žen i mužů. U mužů však nejsou vždy tak dobré možnosti zastření jizev díky postupně řídnoucím vlasům a navíc dojde vytažením kůže k posunu růstu vousů těsně před i za ušní boltec. K faceliftingu bychom se měli rozhodnout, pokud se jedná již o výrazněji povolenou kůži obličeje (nejčastěji to bývá v oblasti tváří v dolní polovině na hraně oblouku dolní čelisti a na krku v oblasti podbradku) a pokud již struktura tkání obličeje má již výrazně sníženou elasticitu.
Plastickou operaci obličeje a krku lze samozřejmě opakovat, ale je to vhodné jednou, maximálně dvakrát a vždy po delším odstupu (přibližně 10 let).

Stejně i rozsah a hloubka vrásek je velmi rozdílná. Musíme si uvědomit, že vrásky jsou pouze odrazem naší mimiky a schopnosti kůže. Při faceliftingu dojde k vypnutí kůže a tím vyhlazení a změlčení mimických vrásek. Do mimiky obličejových svalů však při operaci nezasahujeme, proto je třeba počítat s tím, že tyto vrásky se opět postupně začnou tvořit či prohlubovat.

Nosoretní vrásky Faceliftingem můžeme zjemnit a vyhladit, ale nikdy ne odstranit. Rovněž jemné kolmé vrásky na horním a dolním rtu lifting obličeje neodstraní ani neovlivní. Výsledný efekt je u štíhlého obličeje větší než u jedinců se silnou vrstvou podkožního tuku. Velmi záleží také na kvalitě kůže.

Prvním krokem, který je třeba učinit je porada se zkušeným plastickým chirurgem. Ten se musí dozvědět, co pacient od výkonu očekává, a vysvětlit mu, co je možno provést a možné není a jaká rizika tato operace s sebou nese. Velmi důležitá je motivace pacienta, totiž jaké důvody jej k operaci vedou. Chirurg musí také posoudit zdraví pacienta, věk pacienta, a místní vyšetření hodnocení tvaru či deformace nosu, dýchání, kostry nosu a měkkých tkání, charakteru kůže. Až na základě celkového zhodnocení pak chirurg rozhodne, je-li operace vhodná či nikoliv.

Konečný výsledek operace se dá odhadnout vždy jen přibližně a pacient si musí být vědom rizik, souvisejících s touto operací, která jsou navíc individuální svým výskytem i rozsahem. Je třeba vědět, že operace nosu má, jako každý chirurgický zákrok, svá specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě operatéra.

Co dělat před operací?

3 týdny před faceliftingem nemělo proběhnout žádné akutní či zánětlivé onemocnění či onemocnění kůže.

2-3 týdny před plastikou obličeje by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost.

Barvení vlasů není vhodné 7 – 10 dnů před liftingem obličeje, protože uvolňování vlasové barvy ztěžuje předoperační mytí a dezinfekci vlasů.

Jak operace probíhá?

Operace se provádí v celkové anestezii. Při operaci se napne kůže v oblasti spánku, tváří, dolní čelisti a krku. Zákrok trvá cca 2-3 hodiny. Řez je veden z vlasaté části nad ušním boltcem dolů, těsně před boltcem, opět těsně kolem ušního lalůčku, v záušní rýze a odtud do vlasů. Po operaci je přiložen kompresní obvaz a maska.

Délka pobytu je různá, ale zpravidla 2 noci pod dohledem na klinice. Den po operaci a při propuštění je proveden převaz a poté je pacient propuštěn domů. Doporučujeme si zařídit odvoz.

Pooperační péče

Převazy a kontroly jsou prováděny individuálně po dohodě s lékařem. Rychlost hojení ran je individuální a stehy jsou odstraňovány 10.-14. den po operaci, vždy podle stavu ran. Otoky obličeje a očních víček, někdy i podkožní krevní podlitiny v prvních pooperačních dnech patří k normálnímu pooperačnímu průběhu. Nejdůležitější je dodržovat klidový režim a přikládat studené obklady na tváře a víčka.

Líčení po faceliftu je možné zhruba týden po odstranění stehů, barvení vlasů tmavými barvami 4-6 týdnů po operaci.

Rekonvalescence je individuální a závisí na schopnostech hojení i celkovém přístupu každého jedince. Pocity tahu při pohybu a porušení jemné dotykové citlivosti v operovaných místech jsou normálním průvodním jevem a postupně se upraví během několika týdnů. Rovněž mírné otoky a prosáknutí kůže se může přechodně objevovat, zejména v teplejším ročním období, ještě několik týdnů.

P
P

APTOS – niťový lifting

Co je APTOS?

Jedná se o méně invazivní postup liftingu, konturování a zavěšení pokleslých tkání nejčastěji v oblasti obličeje, krku ale také těla pacientů, kteří chtějí dosáhnou mírného až středního omlazujícího účinku. Je to alternativní řešení Faceliftu. Niťový lifting je zákrok, při němž lékař speciálními nitěmi zpevňuje a zvedá různé části tkání obličeje a těla. Oproti tradičním metodám liftingu však při tomto postupu není nutné provádět řezy v kůži. Nitě mají kromě liftingového efektu ještě další účinky: zlepšují tonus, texturu, barvu a hydrataci pleti.

Ideální kandidáti na niťový lifting jsou jedinci s minimálními známkami stárnutí vyžadující pouze drobný lifting. Obvykle se jedná o ženy a muže ve věku mezi 35-55 lety. Vhodný kandidát je také ten, co má asymetrie v obličeji, pokleslé obočí, vystupující čelist nebo má uvolněný/povislý vzhled ve střední části obličeje apod. Naopak nevhodnými kandidáty jsou pacienti s nadměrně povislou kůží vyššího věku nebo obézní pacienti s velmi nepoddajnou, hrubou kůží. U všech těchto lidí je možná samozřejmě alternativa.

Co dělat před zákrokem?

Před niťovým liftingem není potřeba absolvovat zvláštní přípravu. Přesto je nutné se před zákrokem s lékařem domluvit o svém očekávání od zákroku. Také je důležité s ním probrat veškeré alergie a také léky, které užíváte.

Jak zákrok probíhá?

Samotný zákrok trvá podle počtu aplikovaných nití, přibližně však 20-30 min. Provádí se v lokální anestezii, takže je pacient po zákroku propuštěn domů. Na obličej nebo danou část je vložena maska či obvaz. Po zákroku je potřeba počítat s případnými otoky a hematomy, které časem odezní. Na kontrolách se pacient po zákroku domluví s lékařem individuálně.

Co dělat po zákroku?

Po liftingu je potřeba místo chladit ledem. V případě bolesti užívat analgetika po dohodě s lékařem. Po zákroku min. 24 hodin nepoužívat make-up, je potřeba 3-5 nocí spát s obličejem nahoru s podloženou hlavou. Dále je třeba umývat tvář jemně, vyhnout se masírování pleti.

Přibližně 2 týdny se vyhýbat přílišným pohybům daného místa ale také slunci a nesportovat. 3 týdny by neměl pacient chodit do sauny a podstupovat žádné zubní zákroky.

Komplexní a profesionální
chirurgické zákroky

Odbornost a profesionalita

Kvalitní a bezpečné materiály

Osobní konzultace i v cizích jazycích

Výborná pooperační péče