Intimní partie

Profesionální chirurgické zákroky – hymenoplastika, labioplastika a obřízka.
P

Hymenoplastika

Co je Hymenoplastika?

Hymenoplastika je operace z oblasti intimní chirurgie, jedná se o obnovení panenské blány. Rekonstrukce panenské blány se provádí z náboženských, kulturních nebo osobních důvodů ženy. V některých kulturách může být protržení panenské blány překážkou vstupu do manželství, jindy může hrát roli psychologická stránka věci, například když došlo k poranění panenské blány při úrazu nebo sexuálním zneužití.

Operaci můžeme doporučit dospělým ženám, které vnímají porušení panenské blány jako handicap, který jim ztěžuje osobní či sociální život. Zvláště pokud došlo k porušení panenské blány nežádoucím způsobem, například zneužitím nebo úrazem, může žena tento stav vnímat jako traumatizující. Hymenoplastiku také podstupují ženy, které vstoupily do nového partnerského vztahu, a chtějí svému partnerovi nabídnout jedinečný zážitek.

Jak zákrok probíhá?

Hymenoplastika se provádí většinou v celkové narkóze či analgosedaci s jednodenní hospitalizací, po operaci jste na krátkou dobu tzv. zacévkována (máte zavedený permanentní moč. kater). Operaci nelze provádět v době menstruace.

Pooperační období

Budete cítit nepohodlí v prvních dnech, ale to bude postupně odeznívat. Při odchodu domů dostanete analgetika a dezinfekci (event. si ji zakoupíte v lékárně). Doporučuje se pravidelná hygiena po stolici a vymočení tzn. po každém takovém to úkonu nutné osprchování zevních genitálií vlažnou či teplou sprchou. Cca 3x denně potřít zevní genitál ředěným roztokem Betadinu.Vhodné cca 1-2 týden po operaci nosit hygienické vložky. Úplné zhojení trvá přibližně šest týdnů. Stehy používané při operaci jsou vstřebatelné, které se vstřebávají dle použitého řezu a místních podmínek za 7-30 dnů.

Kontroly po zákroku si každý pacient domluví s lékařem individuálně.
Většina pacientek se vrací do práce za 3-7 dní po operaci.Vzhledem k tomu , že se jedná o kosmetickou operaci, nemůže Vám operatér vystavit PN.

Doporučujeme vyhnout se větší fyzické námaze po dobu nejméně čtyř týdnů. Za 6-8 týdnů po operaci můžete mít opětovně normální sexuální aktivitu. Je zákaz používání vaginálních čípků a tamponů.

P

Labioplastika

Co je labioplastika?

Labioplastika je zákrok, při kterém se koriguje velikost a tvar stydkých pysků. Stydké pysky (labia) jako součást ženského pohlavního orgánu ohraničují poševní vchod, ústí močové trubice a poštěváček (klitoris). Velké stydké pysky jsou vně a jsou tvořeny kožní řasou, vnitřně jsou malé stydké pysky tvořené kožně slizniční řasou na přechodu do pochvy. Při labioplastice se provádí zmenšení malých stydkých pysků tak, aby neprominovaly nad úroveň velkých stydkých pysků a aby byly symetrické.

Do oblasti klitorisu se nezasahuje, aby se nenarušila jeho poměrně velká citlivost. Předpoklad pro provedení tohoto zákroku je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Při pravidelné menstruaci doporučujeme načasovat operační termín vždy po menstruaci, nikoli před ní. Během menstruace se operace neprovádí.

Jak zákrok probíhá?

Labioplastika se provádí v lokálním znecitlivění nebo v celkové narkóze, podle klientky a v gynekologické poloze.

Po vyměření se provede řezem odstranění nadbytečné tkáně. Řez je veden v podélné linii stydkých pysků, ve stejném směru je pak provedeno šití sliznice obvykle vstřebatelnými stehy, ty se vstřebají sami po 7-30 dnech po zákroku. Pokud jsou stehy nevstřebatelné, domluvíte vytažení stehů individuálně s chirurgem (běžně 7. den po operaci). Doba zákroku je cca 20-40 minut dle rozsahu operace.

Pooperační péče

Budete cítit nepohodlí v prvních dnech, ale to bude postupně odeznívat. Při odchodu domů dostanete analgetika ev. dezinfekci. Doporučuje se pravidelná hygiena po stolici a vymočení tzn. po každém takovém to úkonu nutné osprchování zevních genitálií teplou sprchou. Cca 3x denně protřepat zevní genitál ředěným roztokem Betadinu. Vhodné cca týden po operaci nosit hygienické vložky. Úplné zhojení trvá přibližně šest týdnů.
Kontroly si každý pacient domluví s lékařem individuálně.

Většina pacientek se vrací do práce za 4-7 dní po operaci.Vzhledem k tomu , že se jedná o kosmetickou operaci, nemůže Vám operatér vystavit PN.

Doporučujeme vyhnout se větší fyzické námaze po dobu nejméně čtyř týdnů. Za 6-8 týdnů po operaci stydkých pysků můžete mít opětovně normální sexuální aktivitu. Dále se nedoporučuje užívání vaginálních čípků a tamponů.

Obřízka – Cirkumcize

Co je operace obřízky?

Obřízka (cirkumcize) je zákrok, při němž se odstraňuje předkožka (preputium), ať již z rituálních (náboženských) důvodů , tak z důvodů zdravotních (fimóza, po zánětlivé změny apod). Zákrok je prováděn v celkové narkóze a je nutná jednodenní hospitalizace.

Pooperační období

Budete cítit nepohodlí v prvních dnech, ale to bude postupně odeznívat. Při odchodu domů dostanete analgetika ev. dezinfekci. Doporučuje se pravidelná hygiena po vymočení tzn. po každém takovém to úkonu nutné osprchování zevních genitálií teplou sprchou. Cca 3x denně protřepat zevní genitál ředěným roztokem Betadinu. Vhodné cca týden po operaci nosit volnější spodní prádlo. Úplné zhojení trvá přibližně šest týdnů. Stehy používané při operaci jsou převážně vstřebatelné, není nutné je odstraňovat, vstřebávají se dle použitého řezu a místních podmínek za 7-30 dnů.

Další kontroly jsou domluveny individuálně s lékařem. Většina pacientů se vrací do práce za 4-7 dní po operaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o kosmetickou operaci, nemůže Vám operatér vystavit PN.

Doporučujeme vyhnout se větší fyzické námaze po dobu nejméně 3-4 týdnů. Za 6-8 týdnů po operaci obřízky můžete mít opětovně normální sexuální aktivitu.

Komplexní a profesionální
chirurgické zákroky

Odbornost a profesionalita

Kvalitní a bezpečné materiály

Osobní konzultace i v cizích jazycích

Výborná pooperační péče